Tag Archives: kasvu

Hyödynnä hiljainen tieto liiketoiminnassa

Pitäisi uudistua mutta arkisessa työssä ei ole aikaa ideoida, nähdä potentiaalia? Kartoitamme yrityksenne potentiaalin hyödyntämällä hiljaista tietoa.

Me teemme yrityksistä motivoituneita työpaikkoja, joissa toteutetaan strategiaa yhdessä sisältä ulos ja alhaalta ylös. Varmistamme, että teillä puhalletaan samaan hiileen ja että puhuttelette asiakkaitanne yhtenäisellä teille ominaisella tavalla toimia.

Jos haasteenanne on:

 • Organisaatiomuutokset
 • Yrityksen sisäinen konflikti
 • Strategian jalkauttaminen
 • Henkilöstön sitouttaminen muutoksiin
 • Asiakassuhteiden ja palvelun kehitys
 • Hiljaisen tiedon hyödyntäminen
 • Innovoinnin puute

Tarjoamamme mm. seuraavia vastauksia:

 • Strategian jalkautus ymmärrettävästi
 • Toimintakulttuuri tulostavoitteiden siivittäjänä
 • Yritysten sisäisten voimavarojen kartoittaminen
 • Toimintakulttuurin yhtenäistäminen (esim. yrityskaupoissa)
 • Palvelukulttuuri yrityksen sisällä ja asiakkaille
 • Yrityksen tarinan kirjoitus
 • Hiljaisen tiedon kartoitus
 • Potentiaalin kartoitus: esim. yrityksessä, tuotteessa, markkinassa

Organizational Culture Boosts Strategy Implementation

View more presentations from Hanuman Consulting

“Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is a success.” – Henry Ford

Yrityskulttuuri on katto, joka on kaikkialla yrityksessä. Savupiipusta tulee yrityksen tulos, jonka asiakkaat hankkivat.

Startupin ja kasvun välissä

Startup elää perustajiensa intohimosta. Jotta yrityksen saa lentoon, yrittäjällä tulee olla sinnikkyyttä ja järkähtämätöntä uskoa omaan liikeideaansa, järkeä toki unohtamatta. Ensimmäinen askel on saada liikeideasta kannattava liiketoiminta.

Kunnon juhlat kannattaa järjestää silloin, kun liiketoiminta alkaa kantaa hedelmää tasaisesti ja liiketoiminta on enemmän tai vähemmän vakiintunutta. Intohimo, usko ja sinnikkyys eivät enää yksin kanna vaan liiketoimintaa pitää alkaa johtaa. Yrityksen perustaja on usein yhtä liiketoiminnan idean kanssa, yrityksen voima ja innovaattori. Liiketoiminnan toinen askel onkin oppia johtamaan ideaa, tuotetta, palvelua. Monella ei ole kykyä johtaa samanaikaisesti luovuutta itsessään, johtaa muita ja hallita liiketoimintaa. Pahimmillaan palo kuihtuu inhorealistiseksi arjeksi ja ideat vääntyvät pelkiksi luvuiksi. Todennäköistä kuitenkin on, että yritystä johtaa tutulla startup –draivilla sen perustaja. Mutta liiketoiminta on kasvanut tyrskyjen yli ja formulavauhdin ohi. On aika navigoida sinisellä merellä lastaten kasvua liiketoiminnan alukseen.

Yritykseen olisi pitänyt tuoda väliporras meidän perustajien ja asiakkaiden väliin. Emme enää olisi itse voineet olla mukana varsinaisessa tekemisessä, emmekä tehdä työtä samalla palolla”, kertoo Pasi Irisvik, Bolder Helsingin perustaja, syystä, miksi he lopettivat yrityksensä kasvun kynnyksellä. (Talouselämä 1/2013.)

Siis jotta varmistetaan kasvu, on aika, että yrittäjä puhdistaa itsensä perustajan roolistaan ja joko siirtyy syrjään yrityksen johdosta tai ottaa roolinsa liiketoiminnan ja henkilöstön johtajana. Syntyy uusi kulttuuri, uusi tapa johtaa.

Askel kolme. Kasva rohkeasti: luota toisiin, hae parhaat tekijät ja luo ympäristö joka tukee liiketoiminnan kasvua.

Hanuman auttaa luomaan vahvoja suhteita asiakkaisiinsa sekä suunnittelee toimivaa markkinointia ja palvelua silloin, kun yrityksellä ei ole vielä resursseja palkata vakituista henkilökuntaa. Kaipaatko sinä kasvun tekijää? Ota yhteyttä.