Rekisteriseloste

Laatimispäivä 15.6.2011

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

 1. Rekisterinpitäjä

Konsulttitoimisto Hanuman Tmi
Mäntytie 12, 00270 Helsinki
Y-tunnus 1356975-7
asiakas(at)hanuman.fi

 2. Rekisterin nimi

Hanuman Consultingin asiakasrekisteri

 3. Rekisterin pitämisen peruste

Tietoja käsitellään asiakas- tai jäsenyys- tai niihin verrattavan suhteen perusteella, tai rekisteröidyn suostumuksella.

 4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään asiakas- ja/tai jäsenyyssuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, suunnitteluun, analysointiin, tilastointiin, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen, tarjoamiseen, kehittämiseen, seurantaan ja väärinkäytösten valvontaan sekä Konsulttitoimisto Hanumanin ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointiin, suoramainontaan, markkinatutkimuksiin ja markkinointikilpailujen järjestämiseen.

 5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää henkilötietoja sellaisista henkilöistä, jotka ovat työasemansa puolesta yllämainitun yrityksen olemassa olevia tai potentiaalisia asiakkaita, yhteistyökumppaneita tai muuten ammattinsa/asemansa puolesta Konsulttitoimisto Hanumanin sidospiirissä.
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:
1. Henkilötiedot
* Henkilön etu- ja sukunimi
* Titteli
* Matkapuhelinnumero
* Sähköpostiosoite
2. Yritystiedot
* Yritys ja sen toimiala
* Asema tai tehtävä työpaikalla
* Yrityksen katuosoite, postinumero ja –toimipaikka, puhelinnumero ja www-osoite
* Asiakkuuteen tai vastaavaan liittyvät tiedot sekä mahdolliset lupatiedot, kiellot ja/tai rekisteröidyn ilmoittamat tai muut käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot.

 6. Rekisterin tietolähteet

Rekisteri on kerätty yleisistä ja julkisista tiedoista yrityksistä ja henkilöistä ja/tai rekisteröidyn itsensä antamista tiedoista.

 7. Tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön asettamissa rajoissa. Rekisterinpitäjä voi myös käsitellä ja luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaniensa suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole sitä kieltänyt. Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön ja luovuttamisen ilmoittamalla siitä Rekisterinpitäjälle sähköpostitse tai postitse. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita Konsulttitoimisto Hanumanin ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, jotka sijaitsevat Euroopan unionissa tai Euroopan talousalueella, ja joista henkilötietoja käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

 8. Rekisterin suojaus

Tiedot on tallennettu ATK-järjestelmään. Järjestelmän tietoihin pääsee ja sitä käyttää vain ne rekisterinpitäjän henkilöt, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus. Käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

 9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettu Rekisterinpitäjälle.