markkinointi, marketing, service, palvelu, culture, kulttuuri

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu, asiakaskokemus, palvelukulttuuri ja asiakaslähtöisyys

 • Haluatteko palvella asiakkaita brändinne mukaisesti? Tuottamalla halutun asiakaskokemuksen?
  1. Se onnistuu kartoittamalla asiakaspolku ja asiakkaan arki.
  2. Asiakas ostaa palvelun, joka toimii odotetusti, ja kertoo siitä tutuilleen.
  3. Asiakaskokemus on tämän päivän tärkein brändi.
 • Haluatteko varmistaa, että yrityksessänne palvelu pelaa sisällä ja asiakkaisiin?
  1. Toimiva sisäinen palvelukulttuuri näkyy ulos asiakkaisiin asti.
  2. Onnellinen ja merkityksellinen palvelukulttuuri on onnistunut asiakas- ja myyntistrategia.
  3. Asiakaskokemus syntyy jo yrityksen sisällä.

Tyypillinen projektimme koostuu seuraavista:
– tavoitteen määritys
– nykytilan määritys (kulttuuri, toimintatavat, palvelutapa, henkilöstökokemus)
– asiakkaiden määrittely, arvottaminen ja myyntitavoitteet
– henkilöstön asiakaspalvelutaidot -valmennuksia, workshoppeja, coachausta
– palveluprosessin, kohtaamisten, asiakaskokemuksen ja mittareiden tehostamissuunnitelma
– asiakaskohtaamisten palvelusuunnitelma
– toteutuksen seuranta ja hiominen

Olemmeko oikea kontakti sinulle? Kartoitamme, suunnittelemme sekä valmennamme hyvää palvelua yrityksissä ja asiakkaisiin. Ota yhteyttä.

Konsultoinnit ja valmennukset Contribyten kautta. Lue lisää Contribyten palvelumuotoilusta.

Tulkitsemme kulttuurin – organisaation, asiakkaiden ja markkinoiden – signaaleja ja ilmiöitä liiketoimintaan ja markkinointiin.