Keissejä

CASE: PILVIPALVELUN BRÄNDÄYS KANSAINVÄLISESTI

Lähtökohta: Tuote ei puhutellut ostajia.

Tavoite: Lisätä myyntiä esittämällä asiat ostajan näkökulmasta ja brändäämällä palvelu kansainvälistä asiakaskuntaa vastaavaksi.

Palaute: “Saimme enemmän kuin toivoimme: viestintä segmentoitiin eri kohderyhmille, brändi huomioi kohdemarkkinamme ja  kaupallinen (ei tekninen) sanakirja tuli tosi tarpeeseen.”

CASE: TEKNOLOGIAVETOINEN YRITYS KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE

Lähtökohta:  Start-up -yritys tähyää Eurooppaan, mutta ei omaa asiakas- eikä markkinointiosaamista.

Tavoite: Auttaa yritys alkuun ymmärtämällä markkinan ja asiakkaan näkökulma.

Palaute: “Meillä ei ollut mitään ymmärrystä siitä, että asiakas saati kohdemarkkina pitäisi ottaa huomioon jo aikaisessa vaiheessa. Hanuman sparrasi meidät asiakas- ja markkinalähtöiseen ajattelutapaan, jota hyödynsimme tulevissa myyntiponnistuksissamme.”

CASE: SISÄISEN PALVELUKULTTUURIN KARTOITUS JA PARANTAMINEN

Lähtökohta:  Koettiin, että asiakaskokemus ei ole sitä, mitä haluttiin. Ongelman katsottiin johtuvan siitä, että yhdellä osastolla oli tapahtunut erinäisiä muutoksia eivätkä ihmiset puhaltaneet enää yhteen hiileen.

Tavoite: Saada työntekijät omaksumaan ja sitoutumaan yrityksen ja osaston toimintatapohin ja palvelukulttuuriin, jotta se näkyisi yhtenäisenä ja positiivisena asiakaskokemuksena.

Palaute: “Meillä oli porukka ihan hajalla ja sohivat siihen sun tähän suuntaan. Tämä näkyi asiakkaalle samanlaisena palveluna. Pelkästään tutkimalla ja kyselemällä tiimiläisten näkemyksiä ja kokemuksia, saatiin jo avattua solmuja ja nähtiin ongelmakohdat. Työyhteisövalmennus oli tarpeen toivotun asiakaskokemuksen luomisessa. Marian kyky mukautua ja lukea ihmisiä lyhyessä ajassa oli uskomatonta! ”

CASE: PIENEN PRODUKTION MARKKINOINTIAPU

Lähtökohta: uudella viihdealan toimijalla ei markkinointiosaamista. Pikakoulutimme segmentoinnista, markkinoinnin kärjistä ja medioista sekä asiakasmarkkinoinnin lainalaisuuksista.

Tavoite: Markkinoinnin ”perusteet”, jotta voi toimia jatkossa itsenäisesti kustannustehokkaasti.

Palaute: ”Hanuman sparrasi minua mm. kohdennetusta asiakasviestinnästä sekä siitä, että markkinoinnilla on sääntönsä, jotka on hyvä tietää. Lisäksi Hanuman edisti produktiomme näkyvyyttä valituissa medioissa. Parasta kuitenkin yhteistyössämme oli se, että sain konsultointia tärkeistä asioista ja omatoimiset työkalut ja taidot vuosiksi eteenpäin kustannustehokkaasti.  Voin lämpimästi suositella Mariaa ja Hanuman Consultingia markkinointi toimeksiantojen toteuttajaksi.”

 

CASE: KULUTTAJATUOTEYRITYKSEN ULKOISTETTU MARKKINOINTIPÄÄLLIKKÖ

Lähtökohta: kiinalaisella yrittäjällä ei ole markkinointiosaamista eikä suomalaisen ja venäläisen markkinan riittävää tuntemusta.

Tavoite: tuottaa erilaisia markkinointiponnistuksia isoin ideoin pienellä budjetilla.

Palaute: “Myynti lisääntyy jatkuvasti myymälässämme ja verkkokaupassamme. Lisäksi  vakioasiakkaamme ostavat lisää ja tuovat uusia asiakkaita. Meille Hanumanin osaaminen ja eri asiakasryhmien sekä kansallisuuksien erojen ymmärtäminen on ensiarvoisen tärkeää toimintamme kannalta.”