Bisnesantropologia – mitä häh?

Käyntikortissani lukee Bisnesantropologi. Mitäkö haluan sillä viestittää? Haluan herättää keskustelua; jäädä ihmisten mieliin liiketoiminnan ja kulttuurin tuntijana. Senhän minä osaan.

Mitä sitten bisnesantropologia on? Moni kaatuu sanaan antropologia, mutta kun kerron että sen kantasana ”anthropos” tarkoittaa ihmistä, ajatus alkaa kirkastua. Antropologia käy ihmisten iholla, suhteissa, ei pureudu yksittäisiin persooniin. Antropologia tutkii ihmisten välisiä suhteita ja ihmisten suhdetta ympäristöönsä. Antropologialla on monia alalajeja: muun muassa lääketieteellinen antropologia, joka taustoittaa terveydenhuoltoa sosiaalisista, kulttuurisista ja lingvistisistä tekijöistä käsin. On myös sellaisia kuin pelon antropologia, lingvistinen antropologia ja fyysinen antropologia. Sekä sellainen kuin bisnesantropologia.

Bisnesantropologia keskittyy siihen, miten ihmiset toimivat liiketoiminnan laajalla kentällä ja vastaa kysymykseen, mikä on ihmisten ja liiketoiminnan suhde tai suhteet. Yleisesti liiketoimintaa määrittää toimiala, kulttuuri (maantieteellinen ja yrityksen), johto, henkilökunta ja asiakkaat. Tällä alalla me toimimme. Sitoutamme yrityksiä, henkilökuntaa ja asiakkaita markkinaan ja toisiinsa.

Luennoin taannoin Metropoliassa ja kerrottuani esimerkin miehistä, jotka tekivät markkinatutkimuksen kuvitteelliseen Afrikkaan. Ensimmäinen raportoi, ettei bisnestä ole, koska kenelläkään ei ole kenkiä. Toinen raportoi, että bisnestä on hillittömästi samasta syystä. Tarinan mukaan jälkimmäinen oli oikeassa, mutta eräs opiskelijoista oikeutetusti kyseenalaisti tarinan. Yhdellä vilkaisulla ei voi tehdä markkinatutkimusta. Ehkei paikallisilla ollut varaa tai halua kenkiin. Havainnointi nappaa hiljaisen tiedon, mutta ei yksin riitä. Täytyy haastatella, elää ”toisena” läsnä ja analysoida. Bisnesantropologi tulkitsee signaaleja ja symboleja, ja muuttaa ne liiketoiminnallisiksi suunnitelmiksi ja ohjeiksi. Siis hyödyntää humanistisia ja kauppatieteitä.

Bisnesantropologia tarjoaa oivat silmälasit organisaatiokulttuurin sparraamiseen, palvelumuotoiluun, asiakasssegmentointiin ja markkinointiin, tuotekehitykseen ja innovointiin sekä kansainvälistymiseen ja markkinatutkimukseen.

Tittelini siis on Bisnesantropologiasiakassuhdemarkkinointi, palvelut ja kansainvälistyminen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *