Kulttuuri- ja asiakaslähtöinen muotoilu ja markkinointi

Miksi?

Puhuttele markkinaa asiakkaan arvo- ja merkitysmaailmalla. Muotoile palvelu asiakas- ja kulttuurilähtöisesti.  Tarvitset empaattista twistiä tai ihmisläheistä tutkimusotetta nykyisen strategian rinnalle? Luo enemmän arvoa asiakas- ja /tai kulttuurilähtöisellä suunnittelulla, tuotteistuksella, markkinoinnilla ja markkinointiviestinnällä.

Miten?

Saavutamme tuloksia yhdistäen etnografiaa, semiotiikkaa, kulttuurisensitiivisyyttä, palvelumuotoilua sekä markkinoinnin ja liiketoiminnan tuntemusta. Työkalupakkiimme kuuluu havainnointia, haastatteluita, kyselyitä ja olemassa olevan datan analysointia. Kaikki periaatteessa alkaa kenttätyöstä, mikä on syvällistä ja parasta tietoa tuottavaa mutta myös usein kallista. Digitaalisuus ja verkostot ovat myös mahdollistaneet “nojatuoli-kenttätyön” kotimaasta käsin. Katsotaan teille sopiva paketti luoda parempaa arvoa asiakkaillenne.

Ota yhteyttä:  

maria @ hanuman.fi          +358 40 586 8899